Polityka poufności

Bez względu na to, jaki dokument nam powierzasz, objęty jest on klauzulą poufności. Klauzula poufności stanowi pierwszy, obligatoryjny krok w procesie przyznawania tłumaczenia konkretnemu specjaliście. Dlatego niemożliwe jest, by jakiekolwiek treści z Twoich dokumentów trafiły do osób trzecich.

Administratorem danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń Hermeneus z siedzibą w Żółwinie przy ulicy Bajkowej 3, dalej Biuro Tłumaczeń.

Wszystkie dane osobowe Klientów uzyskane w procesie składania zamówienia przechowywane są z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, aby ochronić je przed dostępem osób niepożądanych. Biuro Tłumaczeń nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobowych Klientów osobom trzecim.

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizacji poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres info@hermeneus.pl.

Dane osobowe podane przez Klienta w procesie składania zamówienia są wykorzystywane w celu wystawiania faktur lub kontaktu z Klientem w ramach realizowanego zlecenia.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Biuro Tłumaczeń może udostępnić dane Klienta wyłącznie na żądanie organów uprawnionych do ich otrzymywania.

Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Klientów w trakcie oraz po zakończeniu procesu składania zamówień. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podane są w procesie rejestracji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Klienci mają prawo domagać się usunięcia danych z systemu Biura Tłumaczeń poprzez wysłanie takiego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy firmy do administratora danych na adres info@hermeneus.pl.

Korzystanie z serwisu internetowego Biura Tłumaczeń oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Poufności.

Biuro Tłumaczeń ma prawo do zmiany Polityki Poufności w każdym czasie.

Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Poufności na stronie Biura Tłumaczeń.

Wycena

Formularz szybkiej wycenyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Tłumaczeń Hermeneus z siedzibą w Żółwinie, ul. Bajkowa 3 w zakresie niezbędnym do udzielenia informacji na zapytanie oraz kontaktu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Biuro Tłumaczeń Hermeneus z siedzibą w Żółwinie, ul. Bajkowa 3 na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych świadczonych przez Biuro Tłumaczeń Hermeneus. Pełna treść regulaminu.

Zamknij i wróć do formularza